Tractament de Legionel·la: Riscos, prevenció i control en instal·lacions d’aigua admin-laiccona 6 de febrer de 2020

La legionel·la és un bacteri que pot causar malalties greus, com la legionel·losi. És comú en ambients aquàtics i es pot multiplicar en aquest tipus d’instal·lacions. Per tant, és essencial comptar amb un pla d’autocontrol i un manteniment adequat de les mateixes per prevenir la propagació del bacteri.

Què és la Legionel·la?

La legionel·la és un bacteri que es troba en rius, llacs i aigües termals. També pot créixer en sistemes d’aigua com torres de refrigeració, plantes potabilitzadores d’aigua, estacions de tractament d’aigües residuals, etc. El bacteri causa legionel·losi, una malaltia amb símptomes similars a la grip i pneumònia. Com podem prevenir la seva propagació?

Garantim la seguretat en les teves instal·lacions. Actua per prevenir la propagació de la Legionel·la.

Pla d'Autocontrol sobre la Legionel·la

Per prevenir la proliferació del bacteri legionel·la, és essencial comptar amb un Pla d’Autocontrol que estableixi els procediments necessaris per minimitzar els riscos. A Laiccona, desenvolupem el teu pla personalitzat de prevenció i control de legionel·la, i duem a terme la revisió i actualització de forma periòdica. Els punts clau en aquest Pla d’Autocontrol són:

Identificació d’instal·lacions crítiques

A Laiccona identifiquem totes les instal·lacions d’aigua i les classifiquem segons el seu risc de proliferació del bacteri.

Avaluació de riscos

Portem a terme una avaluació de riscos per a cada instal·lació identificada en l’etapa anterior. L’avaluació ha d’identificar els factors de risc i definir les mesures preventives necessàries per controlar-los.

Mesures preventives

Les mesures preventives poden incloure la neteja i desinfecció regulars de les instal·lacions, la regulació de la temperatura de l’aigua i la realització d’inspeccions periòdiques.

Procediments de manteniment

Els procediments de manteniment han d’incloure les activitats necessàries per mantenir les instal·lacions en bones condicions i prevenir la propagació del bacteri. Els procediments han d’incloure el monitoratge regular de la qualitat de l’aigua i la implementació de mesures correctives en cas de detectar-se nivells elevats del bacteri.

Neteja i desinfecció preventives

La neteja i desinfecció preventives són mesures clau per prevenir la proliferació de la legionel·la a les instal·lacions d’aigua. Les mesures preventives han d’incloure l’eliminació de sediments i biofilm de les canonades i la desinfecció regular de les instal·lacions. Les mesures específiques poden incloure:
 • Rentat i desinfecció de torres de refrigeració i sistemes d’aigua potable.

 • Eliminació de dipòsits de sediments i biofilm a les canonades.

 • Neteja regular d’aixetes i capçals de dutxa.

Control i tractament periòdic de la Legionel·la

Inspecció regular de les instal·lacions per detectar l’acumulació de sediments i biofilm.

El manteniment adequat de les potables, estacions de tractament d’aigües, depuradores d’aigua residual és essencial per prevenir la propagació del bacteri.

Instal·lacions amb risc de Legionel·la

Instal·lacions amb major risc d’albergar i propagar el bacteri legionel·la

 • Torres de refredament

 • Sistemes d’aigua calenta sanitària

 • Sistemes d’humidificació

 • Sistemes de refredament per evaporació

 • Instal·lacions de climatització

Nou Marc Legal per a prevenció i control de la Legionel·la

Reial Decret sobre legionel·la

Objecte del nou Reial Decret 487/2022 sobre prevenció i control de legionel·la

El Reial Decret exposa en l’apartat II:

El Reial Decret 487/2022 té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi, en nom de la protecció de la salut humana, mitjançant l’establiment de les mesures sanitàries a aplicar en les instal·lacions susceptibles de la proliferació i disseminació de legionel·la.

 • Empresa certificada ISO 9001 nº registre ES089814-1
 • Laboratori acreditat ISO 17025 nº acreditació 1174/LE2230
 • Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària nº LSAA-097-96
 • Laboratori inscrit en el Registre de laboratoris i salut ambiental i alimentària de la Generalitat de Catalunya núm. 667
 • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides ROESP nº 0089CAT-SL
 • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (tractaments legionel·la) ROESP nº L5001S-SA-Lg
 • Entitat col·laboradora de l’administració 082-LA-AIG-R
 • Entidad col·laboradora de la administración hidràulica (ECAH) EC 208/1
Contacta amb nosaltres!

  Ves al contingut