Laboratori d’anàlisi microbiològica i fisicoquímica Laiccona admin-laiccona 29 de març de 2023

A Laiccona també estem especialitzats en anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques. Al nostre laboratori a Lleida, inscrit al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de la Generalitat de Catalunya, a més de realitzar una anàlisi de la qualitat de l’aigua, també oferim serveis per a altres sectors, com l’alimentació o el sanitari.

L'Anàlisi Microbiològica i Fisicoquímica

Els nostres serveis d’anàlisi microbiològica inclouen la detecció de microorganismes patògens, bacteris i fongs en mostres d’aliments, aigües, aire i superfícies.

A través l’anàlisi de fisicoquímica detectem contaminants en aigües residuals i valorem la qualitat d’aigües potables i de piscina i examinem nutrients en sols.

Utilitzem tècniques avançades de cultiu per identificar i quantificar aquests organismes, la qual cosa ens permet proporcionar informes precisos i detallats sobre els nivells de contaminació.

Laboratori microbiològic

Identifiquem i quantifiquem els microogranismes presents en una mostra.

Àrees d’anàlisi

 • Alimentària
  • Detecció de bacteris patògens, virus, fongs i altres microorganismes, garantint la qualitat i frescor d’aliments.
 • Sanitari
  • Localització d’agents infecciosos per seleccionar el tractament adequat en instal·lacions.
 • Ambiental
  • Avaluació de la qualitat ambiental en aigües, sòls i aire, detectant la presència de microorganismes perjudicials per a la salut humana i el medi ambient.

Laboratori fisicoquímic

Detallem les propietats físiques i químiques d’una mostra determinada.

Àrees d’anàlisi

 • Alimentària
  • Identifiquem els nutrients, contaminants i additius. A més del contingut d’aigua, greixos, proteïnes, vitamines i minerals.
 • Sanitari
  • Controlem la qualitat de les aigües en recintes hospitalaris.
 • Ambiental
  • Diagnostiquem la qualitat d’aigües, sòls i aire, determinant la presència de contaminants, com metalls pesants, compostos orgànics i pesticides.

Qualitat i precisió d'anàlisi en laboratori

El nostre background garanteix un procés d’anàlisi de qualitat, complint amb els requisits i normatives vigents establerts en la legislació, pel que fa a l’anàlisi microbiològica i fisicoquímica – Norma ISO 17025.

A Laiccona estem especialitzats en:

 • Anàlisi microbiològica i fisicoquímica d’alimentació
 • Aigües residuals
 • Aigües potables i piscines
 • Estudis de vida útil
 
 • Controls d’higiene i ambientals
 • Anàlisi de legionel·la
 • Al·lèrgens

Garantim la seguretat en les teves instal•lacions i productes amb anàlisis Microbiològics i Fisicoquímics

 • Empresa certificada ISO 9001 nº registre ES089814-1
 • Laboratori acreditat ISO 17025 nº acreditació 1174/LE2230
 • Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària nº LSAA-097-96
 • Laboratori inscrit en el Registre de laboratoris i salut ambiental i alimentària de la Generalitat de Catalunya núm. 667
 • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides ROESP nº 0089CAT-SL
 • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (tractaments legionel·la) ROESP nº L5001S-SA-Lg
 • Entitat col·laboradora de l’administració 082-LA-AIG-R
 • Entidad col·laboradora de la administración hidràulica (ECAH) EC 208/1
Contacta amb nosaltres!

  Ves al contingut