Instal·lacions i manteniment industrial per al tractament d’aigües admin-laiccona 30 de març de 2023

Comptem amb àmplia experiència com a empresa d’instal·lacions i manteniment de sistemes de cloració d’aigües, sistemes de desinfecció d’aigües potables per raigs ultraviolats i projectes de construcció i/o ampliació d’estacions de tractament d’aigües potables.

A Laiccona, estem especialitats en instal·lació i manteniment de projectes en les àrees següents:

Instal·lació i manteniment de potables, piscines i residuals

Executem instal·lacions per al tractament de l’aigua en petits i grans dipòsits, plantes potabilitzadores i depuradores mitjançant equips com analitzadors de clor, pH, ultraviolats, etc.

A més, el nostre servei de manteniment garanteix un correcte funcionament de les instal·lacions per tal de prolongar la seva vida útil.

Sistemes de cloració d'aigües

Els sistemes de cloració d’aigües són essencials per mantenir la qualitat de l’aigua potable i complir amb les normes de salut pública. Oferim el nostre servei d’instal·lació i manteniment de sistemes de cloració d’aigües per garantir que l’aigua potable sigui segura per al consum humà.

Sistemes de desinfecció d'aigües potables per raigs ultraviolats

Els sistemes de desinfecció d’aigües potables per raigs ultraviolats són una alternativa segura i efectiva a la cloració tradicional. Amb la instal·lació d’aquests sistemes, podem garantir que l’aigua potable estigui lliure de bacteris i virus.

Projectes de construcció i ampliació d'estacions de tractament d'aigües potables o residuals

Comptem amb un equip de professionals altament qualificats per dur a terme projectes de construcció i ampliació d’estacions de tractament d’aigües potables o residuals. Des del disseny fins a l’execució, treballem en estreta col·laboració amb els nostres clients per garantir resultats d’alta qualitat i seguretat en tots els projectes.

T'ajudem en cada projecte

Gestió d'aigües

T’ajudem a gestionar i calibrar les aigües de forma òptima i amb la tecnologia més avançada.

Caracterització d'aigües d'entrada i sortida

Coneix la qualitat de l’aigua que s’utilitza a les instal·lacions i com està afectant el medi ambient.

Calibratge de Sondes

Per garantir un correcte funcionament de les sondes, és essencial el seu calibratge periòdic. Ens encarreguem de calibrar les sondes de les instal·lacions de manera precisa i eficient.

Mostrejos integrats

Assegurem una visió completa de la qualitat de l’aigua a les instal·lacions en tot moment i de forma integral.

Tecnologia 4.0/IOT

Ens adaptem a la tecnologia 4.0/IOT, per oferir solucions més eficients i sostenibles en la gestió d’aigües i estar a l’última en R+D.

Col·laborem amb el rendiment de les teves instal•lacions

Control i prevenció de plagues DDD

Especialitzats en l’eliminació i prevenció de plagues mitjançant tècniques innovadores i amb productes d’alta qualitat, garantint un entorn segur i saludable.

Fases de control i prevenció de plagues

Inspecció i avaluació

Inspeccionem acuradament les instal·lacions amb la finalitat de desenvolupar un pla de tractament personalitzat.

Tractament i prevenció

Utilitzem productes i tècniques segures i efectives per eliminar i prevenir la presència de plagues.

En què consisteix el Tractament de Control de Plagues DDD?

Desinfecció

Eliminació de microorganismes com bacteris, fongs, virus, entre d’altres, mitjançant tècniques desinfectants com polvoritzadors o nebulitzadors.

Desratització

Control preventiu o exterminador de rosegadors, mitjançant barreres químiques o físiques.

Desinsectació

Tractament enfocat als diferents tipus d’insectes.

És el moment de mantenir el teu espai sa i segur

A Laiccona duem a terme serveis a organismes públics i empreses privades, industrials, agrícoles i alimentàries de la zona de Catalunya i Aragó, per al tractament i el control de la Legionel·la.
  • Empresa certificada ISO 9001 nº registre ES089814-1
  • Laboratori acreditat ISO 17025 nº acreditació 1174/LE2230
  • Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària nº LSAA-097-96
  • Laboratori inscrit en el Registre de laboratoris i salut ambiental i alimentària de la Generalitat de Catalunya núm. 667
  • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides ROESP nº 0089CAT-SL
  • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (tractaments legionel·la) ROESP nº L5001S-SA-Lg
  • Entitat col·laboradora de l’administració 082-LA-AIG-R
  • Entidad col·laboradora de la administración hidràulica (ECAH) EC 208/1
Contacta amb nosaltres!

    Ves al contingut