Higiene i seguretat alimentària admin-laiccona 30 de març de 2023

A Laiccona entenem la importància de la higiene i seguretat alimentària a l’hora de manipular aliments durant tota la fase de producció, per tal de combatre la contaminació creuada i evitar així que el consum d’aliments no suposi cap risc per a la salut de les persones.

Posem a la teva disposició la nostra experiència i serveis en matèria d’higiene i seguretat alimentària mitjançant la gestió de documentació, assessorament tècnic i avaluació i seguiment contínua.

Assessorament tècnic en higiene i seguretat alimentària

L’equip de Laiccona està format i integrat en el camp de l’higiene i seguretat alimentària, oferint assessorament tècnic personalitzat i adaptat al sector i necessitats de la teva empresa.

Avaluació exhaustiva de les instal·lacions

Realitzem avaluacions detallades de les teves instal·lacions per identificar possibles fonts de contaminació i altres deficiències al llarg del procés de producció. Garantim una avaluació completa perquè la teva empresa compleixi amb els estàndards de seguretat alimentària.

Avaluació i seguiment de l’estat d’higiene a la zona de treball

Auditem i avaluem l’estat d’higiene en la zona de treball, de qualsevol sector i en qualsevol part del procés de producció, per tal de garantir un estat òptim de les diferents zones.

Com són les auditories en higiene i seguretat alimentària?

 • Inspecció detallada de les instal·lacions, equip i procés de producció
 • Detecció de possibles riscos de contaminació creuada
 • Assessorament mitjançant informes i recomanacions de millora
 • Incorporació de noves mesures de seguretat i higiene alimentària

Assessorament sobre normatives, mesures preventives i requisits legals

Et proporcionem l’assessorament necessari per complir amb la legislació vigent i t’ajudem a garantir la seguretat alimentària, implementant les mesures preventives i els recursos necessaris per la teva empresa.

Plans de Prerequisits i APPCC

Oferim assessorament i redacció de plans de Prerequisits i Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) adaptats a les necessitats de la teva empresa. Els Prerequisits són les mesures higièniques bàsiques que s’han de complir per garantir la seguretat alimentària, mentre que l’ADIGSA és un sistema preventiu que identifica, avalua i controla els perills que poden afectar la seguretat alimentària.

Què són els plans de Prerequisits?

Els plans de Prerequisits són mesures higièniques bàsiques que s’han de complir per garantir la seguretat alimentària. Inclouen aspectes com la neteja i desinfecció de les instal·lacions, la formació i higiene del personal, la gestió de residus i el control de plagues.

Què és l’APPCC?

L’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) és un sistema preventiu que identifica, avalua i controla els perills que poden afectar la seguretat alimentària.

S’aplica al llarg de tota la cadena de producció i permet establir mesures preventives i correctives per minimitzar els riscos. Des de la nostra assessoria t’ajudem a implementar un sistema APPCC adaptat a les necessitats de la teva empresa.

A Laiccona t'ajudem a establir i complir amb tots els requisits bàsics i a implementar un sistema APPCC adaptat a les necessitats de la teva empresa

Tramitació d’inscripcions al RSIPAC

La inscripció al Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) és obligatòria per a totes les empreses alimentàries.

Per què és important la inscripció al RSIPAC?

La inscripció al Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA), també conegut com a RSIPAC, és obligatòria per a totes les empreses alimentàries. Aquest registre garanteix que els productes alimentaris compleixen amb els requisits legals i sanitaris establerts.

A Laiccona també t'ajudem en la tramitació d'inscripcions al RSIPAC

Reglaments en Higiene i Seguretat Alimentària

Gestió de Riscos

Accés als detalls d’Higiene dels Aliments recollida en AESAN

El Reglament (CE) nº 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, defineix “higiene alimentària” com les mesures i condicions necessàries per controlar els perills i garantir l’aptitud per al consum humà d’un producte alimentari tenint en compte la utilització prevista per a aquest producte.

Els reglaments d’higiene (Reglament (CE) nº 852/2004 i 853/2004) combinen, harmonitzen i simplifiquen les exigències d’higiene, abans detallades en diverses Directives del Consell, que cobrien la higiene dels productes alimentaris, amb especial dedicació als productes d’origen d’animal. És una política d’higiene única, transparent i aplicable a tots els aliments i tots els operadors d’empresa alimentària que intervenen en la cadena juntament amb la introducció d’instruments eficaços per gestionar la seguretat alimentària i qualsevol crisi alimentària en totes les etapes de la cadena d’aliments.

Més informació en el següent aquí

Laiccona ofereix solucions personalitzades amb transparència i efectivitat, a tot tipus d’empreses industrials, agrícoles, alimentàries i també de serveis.
 • Empresa certificada ISO 9001 nº registre ES089814-1
 • Laboratori acreditat ISO 17025 nº acreditació 1174/LE2230
 • Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària nº LSAA-097-96
 • Laboratori inscrit en el Registre de laboratoris i salut ambiental i alimentària de la Generalitat de Catalunya núm. 667
 • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides ROESP nº 0089CAT-SL
 • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (tractaments legionel·la) ROESP nº L5001S-SA-Lg
 • Entitat col·laboradora de l’administració 082-LA-AIG-R
 • Entidad col·laboradora de la administración hidràulica (ECAH) EC 208/1
Contacta amb nosaltres!

  Ves al contingut