Assessoria Mediambiental admin-laiccona 30 de març de 2023

A Laiccona t’oferim assessorament mediambiental, brindant-te solucions per a la gestió i el desenvolupament dels teus projectes, dins del marc legislatiu, sanitari i sostenible.

Principals serveis d'assessorament mediambiental

Amb la nostra alta experiència en el sector, t’oferim un servei personalitzat i adaptat a les teves necessitats, sempre amb la finalitat de complir amb la regulació i normativa vigents en matèria mediambiental, com són:

Legalització de captacions d’aigua

Assessorament sobre la legislació de captacions d’ aigua per garantir el compliment de les normatives aplicables i la gestió sostenible dels recursos hídrics.

Pla Sanitari de l’aigua

Gestió del Pla sanitari de l’aigua, per tal d’assegurar la qualitat de l’aigua potable i minimitzar els riscos per a la salut pública. Aquest tipus de plans inclouen la identificació i avaluació dels riscos associats a la xarxa d’ abastament, així com la definició de mesures preventives i correctores.

Tramitació de recursos davant organismes oficials

Ens encarreguem de la tramitació de recursos d’organismes oficials per assegurar la legalitat i viabilitat de projectes mediambientals. Comptem amb un equip de professionals especialitzats, amb més de 35 anys d’experiència en la gestió de tràmits administratius i en la defensa dels interessos dels nostres clients davant organismes oficials, en matèria mediambiental i sostenible.

Estudi i Pla de control d’abocaments

Realitzem estudis i plans de control d’abocaments per conèixer la composició de les aigües residuals i poder proposar solucions eficaces i sostenibles per als tractaments. Aquests estudis permeten identificar els contaminants presents en l’abocament al nostre laboratori d’anàlisi microbiològica i fisicoquímica, per determinar les millors tècniques de tractament i depuració i així, minimitzar el seu impacte ambiental.
LAICCONA assessorament mediambiental integral

Necessites ajuda amb la gestió de tràmits, legalització o normatives en el marc mediambiental?

 • Qualitat de l’aigua i Control d’abocaments
 • Assessoria Jurídica Ambiental
 • Gestió del Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG)
 • Declaració de producció d’aigües residuals i declaracions de subministraments propis (EPSAR).
 • Expedients de permís d’abocament amb les administracions corresponents (ACA, CON, Consells comarcals, etc.)
 • Autorització d’abocament directe a EDAR.
 • Autoritzacions d’ACA, CHE o Administració competent per a l’aprofitament d’aigües
Laiccona ofereix solucions personalitzades amb transparència i efectivitat, a tot tipus d’empreses industrials, agrícoles, alimentàries i també de serveis.
 • Empresa certificada ISO 9001 nº registre ES089814-1
 • Laboratori acreditat ISO 17025 nº acreditació 1174/LE2230
 • Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària nº LSAA-097-96
 • Laboratori inscrit en el Registre de laboratoris i salut ambiental i alimentària de la Generalitat de Catalunya núm. 667
 • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides ROESP nº 0089CAT-SL
 • Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (tractaments legionel·la) ROESP nº L5001S-SA-Lg
 • Entitat col·laboradora de l’administració 082-LA-AIG-R
 • Entidad col·laboradora de la administración hidràulica (ECAH) EC 208/1
Contacta amb nosaltres!

  Ves al contingut