Inici admin-laiccona 24 d'agost de 2020

ASSESSORIA

LABORATORI

ENGINYERIA

TRACTAMENT D'AIGÜES

PRODUCTES PER TRACTAMENTS

MANTENIMENTS I GESTIÓ

FORMACIÓ

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

A Laiccona ens especialitzem des de fa més de 35 anys, en l’anàlisi i control de la contaminació ambiental, oferint solucions personalitzades als nostres clients. Comptem amb un laboratori que ens permet dur a terme anàlisis exhaustives en aigua, aire i sòl.

Oferim serveis de tractament d’aigües per al manteniment i millora de plantes potabilitzadores, instal·lacions de piscines i depuradores, així com serveis de manteniment, automatitzacions i prevenció i control de legionel·la. També hem expandit la nostra activitat cap al sector alimentari, consolidant-nos com a laboratori, consultoria alimentària i formació per a empreses.

Laiccona és una empresa certificada per ISO 9001 i ISO 17025, i el nostre laboratori, que està inscrit en el Registre de laboratoris i salut ambiental i alimentària de la Generalitat de Catalunya, ens permeten garantir la màxima qualitat en els nostres serveis.

Treballem rigurosament per a satisfer les necessitats dels nostres clients i oferir solucions innovadores i eficaces. Ens preocupem pel medi ambient i per la salut pública.

LAICCONA

Experts en prevenció i control de Legionel·la

Plans de prevenció i control

Potables i piscines

 • Sistemes de cloració i decloració d’aigües
 • Sistema de desinfecció d’aigües potables per raigs ultraviolats
 • Projectes de construcció/ampliació d’estacions de tractaments d’aigües potables

Residuals

 • Projectes de construcció/ampliació d’estacions de depuradores d’aigües residuals

Gestió

 • Caracterització d’aigua d’entrada i sortida
 • Calibratge de sondes
 • Mostreig integrats 24h
 • Manteniments d’instal·lacions
 • Adaptació a la tecnologia 4.0/IOT

DDD

 • Control i prevenció de plagues

Anàlisi fisicoquímica i microbiològica

 • Aliments
 • Aigües residuals
 • Aigües potables i piscines
 • Estudis vida útil
 • Controls d’higiene i ambientals
 • Legionel·la
 • Al·lèrgens

Formació

 • Cursos presencials o a distància per l’obtenció del certificat de manipulador d’aliments
 • Cursos de seguretat, salubritat i manteniment d’instal·lacions

Mediambiental

 • Legalització de captacions d’aigua
 • Pla sanitari de l’aigua
 • Tramitacions de recursos davant d’organismes oficials
 • Estudis de caracterització d’abocaments

Legionel·la

 • Redacció pla d’autocontrol
 • Neteges i desinfeccions preventives
 • Neteges i desinfeccions de xoc
 • Manteniment d’instal·lacions d’aigua sanitària
 • Revisions i controls periòdics

Higiene i seguretat alimentària

 • Redacció de plans de prerequisits i APPCC
 • Tramitació d’inscripcions al RSIPAC
 • Assessorament tècnic
 • Avaluació i seguiment de l’estat d’higiene en la zona de treball

Cursos de formació

 • Seguretat alimentaria
 • Manipuladors d’aliments
 • Control de registres

Laboratori - Oficina tècnica - Legionel·la - Instalacions tractament d'aigua

Laiccona ofereix els seu serveis a tot tipus d’empreses industrials, agrícoles, alimentàries i també de serveis.

D’ençà la seva fundació l’any 1989, l’activitat de LAICCONA ha girat en torn el sector de l’aigua amb la construcció i millora de plantes potabilitzadores, piscines i depuradores, manteniments, automatitzacions, control de legionella i control de qualitat de les aigües, principalment.

Treballem amb els següents sectors

Equip de tècnics amb formació especialitzada

La nostra experiència en el sector garanteix la qualitat de la nostra feina, i també la professionalitat i el compromís que posem en cada projecte.

Volem oferir els millors resultats. La nostra vocació és donar solucions als problemes dels nostres clients amb transparència i efectivitat.

laiccona-laboratori-analisi-control-contaminacio-ambiental-sector-horeca
Turístic
laiccona-laboratori-analisi-control-contaminacio-ambiental-ajuntaments
Públic
laiccona-laboratori-analisi-control-contaminacio-hospitals-sanitari
Sanitari
laiccona-laboratori-analisi-control-contaminacio-ambiental-alimentaria
Alimentàri
laiccona-laboratori-analisi-control-contaminacio-ambiental-agricultura
Agroalimentari
laiccona-laboratori-analisi-control-contaminacio-ambiental-altres-industries
Paperer
LAICCONA és una empresa certificada per ISO 9001 i ISO 17025. El nostre laboratori està inscrit al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària.

9001ES103251-1

Ves al contingut